Aangifte doen van overlijden van pasgeboren kind

Is jullie kind kort na de geboorte in Amsterdam overleden, dan is het mogelijk om zelf aangifte doen bij een Stadsloket.

Jullie kunnen bij het Stadsloket direct doorlopen naar de afsprakenbalie. De uitvaartonderneming kan dit ook voor jullie doen. Er wordt dan een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt. De gegevens van jullie kind worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verlof tot begraven of cremeren

Jullie hebben toestemming nodig om je kind te laten begraven of cremeren. Dit ‘verlof tot begraven of cremeren’ regelt een uitvaartorganisatie voor jullie. Jullie kunnen het verlof ook zelf aanvragen bij het Stadsloket. Voor een kind dat geboren is uit een zwangerschap korter dan 24 weken is een verlof niet verplicht, maar wel mogelijk. In de praktijk wordt bij dit verlof ook meteen een ‘akte van geboorte (levenloos)’ opgemaakt.