Instanties voor ondersteuning en informatie

OOK ouders overleden kind


OOK is een zelfhulporganisatie, opgericht in 1981, met leden verspreid over heel Nederland. Allemaal ouders van een overleden kind. Wij helpen onszelf en elkaar bij dit immense verdriet. Er is geen onderscheid in het verlies: het maakt niet uit op welke leeftijd je kind is overleden of op welke manier, je bent welkom.

Achter de regenboog


Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Wij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Deze doelstelling is tot stand gekomen vanuit de visie dat met de juiste ondersteuning kinderen goed in staat zijn om met de dood van een dierbaar persoon zodanig om te gaan dat zij niet worden belemmerd een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Lieve Engeltjes


Lieve Engeltjes is een contactgroep voor iedereen die te maken heeft met het verlies van een kind: ouders, broertjes en zusjes, grootouders, maar ook andere familieleden en betrokkenen.

Jonge Helden


Jonge helden zijn kinderenen jongeren die iets heel verdrietigs meemaken. Misschien is jouw vader of moederdood. Of je broer of zus. Of iemand anders die heel belangrijk voor je was. Of misschien gaat iemandwaarvan je veel houdt,over een tijdjedood. Allemaal zeer indrukwekkende gebeurtenissen.

Op deze sitekun jelezen hoe je je kunt voelen als je zoiets meemaakt.